Predstavenie procesu implementácie programu ELoGE na Slovensku

Image Description
Image Description
Image Description

Krok

1

 • Podanie žiadosti o akreditáciu v Rade Európy zo strany ministerstva, združenia miestnych samospráv alebo mimovládnej organizácie. (Akreditácia pre implementáciu projektu ELoGE Slovensko bola udelená OZ Dobrý úradník v roku 2020, viac info tu)
 • Prezentácia, adaptácia benchmarku a školenie samospráv na tému jeho využitia.
 • Sebahodnotenie samospráv na základe benchmarku a prieskumov medzi obyvateľmi a volenými predstaviteľmi.

Krok

2

 • Získavanie a vyhodnotenie výsledkov benchmarkingu a prieskumov, príprava správy.
 • Identifikácia obcí, ktoré sú najbližšie k úplnej implementácii 12 princípov.

Krok

3

 • Slávnostné odovzdávanie ocenení ELoGE, diskusia o výsledkoch.
 • Výmena skúseností medzi samosprávami, príprava plánov na zlepšenie na základe výsledkov benchmarkingu a prieskumov.

Benchmark ELoGE

Pri každom z dvanástich princípov dobrej a demokratickej správy vecí verejných v benchmarku poskytujeme nasledujúce informácie:

 • opis princípu a zoznam aktivít, ktoré obci pomôžu pri napĺňaní tohto princípu,
 • sekciu sebahodnotenia, kde majú obce možnosť zistiť, ako dobre sú pripravené daný princíp realizovať.
 • Podklady sebahodnotenia dokladá obec.

Očakáva sa, že obec:

 • zváži, čím dokáže doložiť napĺňanie kritérií pre daný princíp,
 • uskutoční sebahodnotenie pripravenosti vo vzťahu k princípu a
 • poskytne záznam, ktorým doloží naplnenie daného princípu.
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description Image Description Image Description

Staňte sa najlepšími vo svojom okolí

Využite náš on-line vzdelávací nástroj a vylepšite fungovanie Vašej verejnej správy.

Zaregistrovať...
Image Description Image Description Image Description Image Description